Każdego dnia Ojciec Stworzyciel, Prawdziwy nasz Zbawiciel prostuje drogi niefortunnych przypadków u siedmiu miliardów ludzi, którzy mają czasami ogromne kłopoty.
Leczy każde nasze cielesne rany i oraz urazy psychiczne. Powstrzymuje ogromne chaosy i wzburzenia tłumów strajkujących ludzi, którzy podjudzeni wizją złudnej wolności doprowadzają kraje do rujny. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy, że zawsze po nowych rządzących osób ich krajem znajdą się jeszcze gorsze kanalie, które będą ich terroryzować. Przykładem może być Polska, która rzekomo uzyskała wolność, a tak na prawdę jeszcze bardzie została zniewolona przez kościół Rzymskokatolicki i rządzących Polską zwyrodniałych popleczników!
Ludzkość nie orientuje się, że nasz Stwórca i Jego czuwająca rodzina stara się, by nie było na świecie masowych morderstw. By nasze schorowane Duchowe Świadomości stopniowo powracały do zdrowia, a na to potrzeba mnóstwo czasu!
Ludzkość nie orientuje się, że jeśli dzieje się coś niedobrego zawsze trzeba trochę poczekać na interwencję naszego Stwórcy, by czasami zażegnać większe zło zastępując je innym. Zawsze może wydarzyć się przez głupotę i brak przezorności zło, które ukaże nam, że nie wszystkie ludzkie pomysły są słuszne. Przykładem tego jest sprowokowanie warszawskiego powstania w czasie drugiej wojny światowej. Zadufani stare pryki w swoich pożądliwościach rządzenia, perfidni zwyrodnialcy ulokowani w Londynie przynieśli Warszawiakom straszne nieszczęście. Sprowokowali młodych niedoświadczonych ludzi, by zmierzyli się ze zwyrodniałym agresorem w niemieckich mundurach SS, by niepotrzebnie zginąć nie osiągnąwszy nic. Jeszcze do tego w późniejszym czasie przyszła na Polskę kara, która za swój zuchwały postępek powstania Polska musiała być zniewolona przez ruskich sowietów aż przez 60 lat.
Ludzkość nie orientuje się, że każdego dnia Stwórca w raz nie wyobrażalną liczbą tak zwanych czuwających opiekuje się nami każdego dnia, by świat pokojowo leczył swoje schorowane Dusze.
Walka o władzę zniewala ludzkie umysły, które zamiast łączyć się w miłości i miłosierdziu są podzieleni, gdzie ci bardziej ogłupieni, gloryfikują zwyrodnialców, którzy niemiłosiernie ich okłamują i okradają. Jednym słowem zwyrodnialec syn zatracenia ciągle góruje nad złem doprowadzając świat do obłędu!
Dzięki śmierci ukrzyżowanego Ciała Człowieczego w którym był ze swoim Pierworodnym Synem Bóg Ojciec Stworzyła się szansa wyzwolenia się od ciemiężyciela tego świata!
Ciało Syna Człowieczego zmartwychwstając a w nim Syn Jednorodzony naszego Stwórcy,  udowodnili winę diabelskiemu zdrajcy, że przez niego na wszechświat przyszła śmierć, której uprzednio nigdy nie znano! Przede wszystkim przez śmierć Wszechmogący udowodnił zwyrodnialcom, którzy swego Stwórcę oskarżali, że nigdy nie zazna bólu i nigdy nie umrze, że przyjmie na siebie i syna okropne męki by zrozumiano, że jest Ojcem Pokoju i wszelkiego dobra jakie istnieje. Ukazał ich zwyrodniałym charakterom, że przez swoją śmierć zwyciężył zło, by wybawić z tego świata wszystkich tych, którzy Go kochają i szanują.
Ojciec Stworzyciel przyszedł ratować wszystkich mieszkańców Ziemi. Poświęcił Siebie i Syna Jednorodzonego oraz uświęcone Ciało Syna Człowieczego na okropne męki. Uczynił to po to, by prawda przyszła na świat i wszyscy zrozumieli, że każda nasza Duchowa Świadomość i Inteligencja  pochodzi od naszego Ukochanego Stwórcy.
Jak świat odniósł się do tego wspaniałego przedsięwzięcia? Kościół katolicki zniszczył cały Plan naszego Stwórcy stwarzając muzułmańską, bestialską religię! Ludzkość na tysiące lat straciła szybką szansę na powrót do systemu życia wiecznego w Królestwie Bożym. Inne wyznania chrześcijańskie ie rozpoznając w Synu Człowieczym swego Stwórcę ani Jego Jednorodzonego Syna wygloryfikowali nieznanego biblijnego Jezusa pogardzając swoim Stwórcą, gdzie w jego miejsce wstawili żydowskiego boga i diabelskiego Mojżesza, który kłamstwami oszukał wszystkich!
Pomyśl! Nowoczesność i ulga w życiu człowieka pojawiła się dopiero w ostatnich dwustu latach. Co dzieje się obecnie? Czyżby wszyscy na całym świecie stracili rozum i  wrażliwość,  że ukrzyżowano naszego Stwórcę. Czyżby nikt nie zrozumiał, że ukrzyżowaliśmy Tego, który nas zrodził, udzielając Swojej Własnej Świadomości, by została sklonowana według  kolejności od Jego pierworodnego Syna dla każdego z nas. Nasz Prawdziwy Ojciec Święty z Nieba pragnął byśmy żyli, byli szczęśliwi i mieli cudowną inteligencję, a my nie dążymy, by przyłączyć się do Jego Królestwa.
Jestem zdruzgotany i nie wiem co począć! W każdej chwili mogą zacząć się jakieś nieszczęścia w tym trzecia wojna światowa i nastąpi koniec świata! Wielu, przez swoją głupotę i niewrażliwość być może zginie na zawsze. Co w takim razie czynią inne ugrupowania religijne, które rzekomo pozytywnie wpływają na różne osoby. Czyżby jeszcze bardziej otumanili ludzi, by nie widzieli i odczuli, że są wplątani w pseudo bohaterów religijnych, których śmiało można nazwać bandytami, złodziejami i zwyrodnialcami do ostatnich granic!  Czy nikt nie jest w stanie pomóc mi, by raz na zawsze zdemaskować zwyrodnialców, którzy okłamują ludzkość i za to jeszcze wyciągają od nich pieniądze? Czy nikt nie widzi, że zwyrodnialcy na ludzkiej głupocie, przysłowiowo budują sobie pałace, jeżdżą luksusowymi samochodami, a inni przysłowiowo nie mają co do garnka włożyć!
Co gorsze! Ci co fałszywie tworzą złe religie nie rozumieją faktów konkretnego zbawienia. Zapomnieli o swoim Stwórcy, który jest całym Kreatorem Zbawienia i pomysłodawcą Wiecznego Życia. Po nim jest Jego Syn Jedynak, który wykonywał wolę swego Ojca. Zaś trzecią osobą w planie wiecznego życia jest Syn Człowieczy, który stał się przykładem zmartwychwstania do Życia Wiecznego. Syn Człowieczy jest mediatorem między człowiekiem, a Jednorodzonym Synem naszego Stwórcy. Przez niego dochodzą wszystkie nasze modlitwy i wszystkie wydarzenia jakie dzieją się na świecie. Syn Jednorodzony odbiera przekaz od Syna Człowieczego, transferuje go na Język Wszechmogącego, gdyż tylko On zna kod dostępu do swojego Ojca. Nie odrzucaj ze swoich myśli, że najważniejszą Osobą w planie zbawienia jest nasz Ojciec Stworzyciel, który Duchowo połączył z Jego planami Syna Jednorodzonego!

Ewangelia Jana 15 werset 20.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 28.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....
BÓG OJCIEC  STWORZYCIEL PRAWDZIWYM ZBAWICIELEM!